Cele Sapte Elemente ale Dimensiunii a 5-a

2

Cele sapte elemente ale dimensiunii a 5-a

Întreaga manifestare este structurată având la bază anumite elemente fundamentale (tattva), ce constituie adevărate cărămizi esențiale ce pun bazele întregii Creații, de la mineral la ființa umană și întreg cadrul lor existențial.

TATTVA = Tattva este o modalitate specifică de existență subtilă, caracterizată printr-o anumită frecvență de vibrație care o face să fie considerată o manifestare distinctă. Tattva este deci o categorie (iluzorie) a existenței cosmice (macrocosmice) care este, de asemenea, prezentă într-o anumită proporție (ce diferă de la o ființă umană la alta) în microcosmosul ființei umane. Proporția de predominanță a unei tattva în microcosmosul ființei umane se poate modifica sau rămâne constant, datorită fenomenelor de rezonanță ce se stabilesc între o anumită tattva din Macrocosmos și aceeași tattva ce se află prezentă într-o anumită proporție în microcosmosul ființei umane, dând astfel naștere unui proces relativ constant de predominanță.

Datorită fenomenului de preponderență a uneia dintre cele 5 tattve ale lumii materiale (iluzorii): PĂMÂNT, APĂ, FOC, AER, ETER în ființa umană, aceasta va fi caracterizată automat printr-un nivel caracteristic de conștiință care o definește ca frecvență de vibrație specifică, ca mod de simțre, reacție, gândire, acțiune, etc. Orice ființă umană va avea întotdeauna o anumită predominanță accentuată a unui anumit element și simț ce este corespondent elementului respectiv, care îi poate permite să-și descopere propria sa preponderență a unei anumite tattva din cele cinci fundamentale. În unele cazuri complexe putem descoperi atât la noi, cât și la ceilalți că pot să existe în mod egal 2, 3 sau chiar 4 preponderențe care se manifestă aproape la egalitate. Cei care cunosc aceste noțiuni se pot folosi de ele atât pentru a se autocunoaște și creștere spiritual, cât și pentru a-i putea cunoaște mai bine și înțelege pe ceilalți oameni în cadrul înter-relaționărilor umane.

Cele 5 elemente (tattva) ale dimensiunii a treia

Pământul (prithivi tattva) – primul element în ordinea crescătoare a frecvenței de vibrație, este ultimul element (tattva) în ordinea emanației, având frecvența de vibrație cea mai scăzută dintre toate elementele. Pământul subtil este caracterizat de densitate și condensare și este cunoscut în toate tradițiile spirituale ca fiind cel care hrănește și susține toate ființele. La nivel subtil el ilustrează o perfectă abandonare, specifică extremului yin (aspectul receptiv fundamental) a voinței individuale în Voința divină, concretizată la nivel uman printr-o stare specifică de umilință. Pământul subtil reprezintă originea oricărei forme de existență fizică. Din punt de vedere energetic subtil el este asociat cu muladhara chakra, sediul subtil ocult al energiei Kundalini (energia fundamentală a ființei), aflată în forma sa nedesfășurată, adormită, ce include toate potențialitățile. El reprezintă tot ceea ce este tangibil, solid, perceptibil ca fiind dens și material, reprezentând încununarea întregii Creații fizice. Comuniunea subtilă cu acest element conduce la anumite forme de beatitudine.

Apa (apas tattva) este cel de al doilea element și reprezintă la nivel fizic tot ceea ce este fluid. Elementul subtil al apei este, simbolic vorbind, rezervorul tuturor posibilităților de manifestare, reprezentând prin excelență originea vieții. Principalele sale calități sunt purificarea și regenerarea, având o mare putere de vindecare. Apa conține totodată în germene tot ceea ce este nemanifestat, contituind principiul creator care generează manifestarea ulterioară. La acest nivel se poate realiza o legătură directă cu Puterea Divină Creatoare. Elementul subtil al apei, privit ca esență a vieții, este prezent în orice formă de viață, constituind mediul subtil sau fizic prin care viața este susținută. Apa mai este deasemenea și un simbol lunar, al enegiilor inconștiente, al motivațiilor necunoscute ale sufletului. Centrul de forță corespunzător lui apas tattva este swadhisthana chakra asociat erotismului, dar și imaginației creatoare.

Focul (tejas tattva) este cel de al treilea element ale cărui principale aspecte sau calități sunt: transformare, pătrundere, ascensiune, libertate, resorbție, transmutare și sublimare. În general este un simbol al pasiunilor, atât al celor inferioare: mânia, violența, agresivitatea, cât și al celor superioare: aspirația intensă, efervescența interioară, elanul ascendent. El este în general asociat cu lumina, cu procesele de transformare și regenerare spiritulală și de ascensiune. Cei care stăpânsc puterea teribilă a focului subtil sunt Nemuritorii, ființe care au atins eternitatea prin Lumina Focului Cosmic. Aproape intreaga Știință alchimică se bazează pe puterea purificatoare și transformatoare a Focului subtil, care permite trecerea materiei de la o stare la alta. Focul subtil simbolizează în special purificarea prin cunoaștere și înțelegere, prin Lumină și Adevăr. De asemenea focul aspirației, focul iubirii, focul efervescenței spirituale ne purifică întreaga ființă și ne eliberează de orice limitări. Centrul subtil de forță asociat lui tejas tattva este manipura chakra, având o formă de vibrație triunghiulară și fiind asociat cu voința, iar la nivel fizic, cu tot ceea ce este perceput a fi cald și luminos. Calitatea sa principală este expansiunea.

Aerul (vayu tattva) este cel de al patrulea element, asociat în primul rând cu suflul subtil universal al vieții, fiind foarte frecvent considerat un simbol al sufletului. Termenul de origine slavă duh, care desemnează în aspectul său cel mai înalt Duhul sfânt, înseamnă atât suflet, cât și suflu, la fel ca și cuvântul sanscrit jivatma (sufletul cel viu). Duhul care devine Duh Sfânt reprezintă așadar o trecere de la jivatma (suflet) la atman (Spirit), Duhul sfânt putând fi asociat și cu Logosul divin Creator, care este el însuși o mișcare de respirație subtilă a lui Dumnezeu.
El este agentul dinamic care unește Cerul cu pământul. Vayu tattva reprezintă adeseori simbolic și mentalul care este versatil și mobil, fiind mereu un agent de legătură. Însă comunicarea pe care o face cu putință aerul subtil este sinonimă, la nivel universal, cu iubirea pură, cu afectivitatea, cuprinderea sau chiar cu atracția universală. El este sinonim cu ideea de spațialitate, cuprindere, mișcare, nemărginire, zbor. El corespunde centrului de forță anahata chakra, principalele sale calități sunt: mișcarea, comunicarea, spațialitatea, imaterialitatea, afectivitatea, delicatețea, compasiunea, versatilitatea, tandrețea, delicatețea.

Eterul (akasha tattva) este cel de al cincilea element, absent în anumite tradiții spirituale după căderea Planetei din dimensiunea a cincea, datorită coborârii foarte mari a frecvenței de vibrație, care a făcut ca elementele subtile ale dimensiunii a cincea să nu mai fie percepute, focalizarea reducându-se strict asupra elementelor grosiere. Totuși, eterul subtil (akasha tattva) este un element subtil fundamental pe care înțelepții yoghini l-au descoperit de mii de ani ca pătrunzând totul.

În unele texte secrete, el este considerat eterul spațial care cuprinde și înregistrează cu fidelitate totul. AKASHA sau eterul atotcuprinzător este cel mai subtil dintre cele 5 elemente subtile

  • PĂMÎNTUL,
  • APA,
  • FOCUL,
  • AERUL,
  • ETERUL (AKASHA)

Eterul cel subtil sau AKASHA este o substanță fundamentală care pătrunde tot MACROCOSMOSUL, fiind suportul de bază al vieții și al sunetului. În AKASHA se înregistrează instantaneu tot ceea ce se întîmplă în MACROCOSMOS, iar imaginile înregistrate pot fi citite de yoghini și alte ființe senzitive și se numesc CLIȘEE AKASHA-ice. Eterul (akasha tattva) poate fi asimilat continumului spațio-temporal, privit ca un rezevor al tuturor potențialităților de manifestare la nivel fizic sau ca o vacuitate care conține absolut totul, atât microcosmosul, cât și Macrocosmosul. El reprezintă nediferențierea primordială și este asociat cu idea de extremă puritate. Eterul (akasha tattva) este asociat centrului de forță vishuddha chakra și așa-numitei forțe a -5-a. Calitățile sale predominante sunt: puritatea, rafinamentul, elevarea, intuiția, grația, farmecul, cunoașterea intuitivă, armonia.

CLICK pe carte pentru mai multe detalii

Terra Galactica
CLICK pe carte pentru mai multe detalii

Iată-ne ajunși în punctul în care se află actuala știință modernă, precum și majoritatea sistemelor spirituale tradiționale ale acestei planete ce țin de operarea în sistemul tridimensional. Pe de altă parte știm cu toții că există 7 centri fundamentali de forță (chakra), din care doar 5 au fost asociați celor 5 elemente anterioare, iar pe de altă parte știm că această Planetă a fost la origine o planetă pentadimensională. Apare astfel în mod firesc intrebarea: Ce facem cu ceilalți doi centri de forță care nu au până acum nici un element asociat? și care sunt elementele subtile care crează cadrul pentadimensional de existență al planetei?

În mod evident avem de a face cu o cunoștere uitată , căci a dmite că există doar aceste 5 elemente fundamentale ar însemna să reducem întregul plan multidimensional de existență doar la planul fizic, ceea ce este absurd, căci ar însemna că celelalte planuri subtile nu au cum să existe.

Trăim însă în Acum-ul ascensiunii Planetare. Trecerea iminentă a Planetei în dimensiunea a cincea deschide noi perspective și aduce cu sine cunoașterea uitată a vechii Atlantide, precum și noi și nebănuite deschidere ale unei cunoașteri multidimensionale în care realitatea subtilă este din nou trăită ca o realitate evidentă, ale cărei mistere încep din ce în ce mai mult să se reveleze. A sosit acum momentul să facem pașii înainte care ne sunt călăuziți de Lumina și grația divină ce se revarsă din abundență în aceste timpuri pe Pământ.

A sosit momentul să primim în inima noastră cunoșterea divină pe care planurile superioare ne-o pun la dispoziție. Haideți să facem cunoștință așadar cu noile elemente specific dimensiunii a 5-a și care sunt asociate ultimilor doi centri de forță.

Al șaselea element – ARANI – este Energia creatoare conștientă de sine – având o natură pulsatorie și aflându-se la granița dintre manifestat și nemanifestat, este Energia divină care crează lumile și întregul Macrocosmos. Natura sa pulsatorie exprimă dualitatea undă –corpuscul a Luminii, atât de disputată de actuala știință modernă. Arani este energia divină din care izvorăște Puterea creatoare, o formă de manifestare a sa este acea imaginație creatoare realizatoare, cunoscută și sub numele de bhavana, care conduce aproape instantaneu la materializarea oricăror intenții creatoare, fiind o energie creatoare manifestatoare extrem de importantă, specifică dimensiunii a cincea. Tot în această sublimă energie divină își are izvorul starea de fericire reală, dată la modul cel mai profund de recunoașterea propriei naturi sau, altfel spus, de recunoașterea celui de al șaptelea element, pe care îl vom prezenta imediat în cele ce urmează și de care ea este inseparabilă.
Arani este totodată energia care crează și resoarbe Universurile (Creația) și care modulează totodată totul în cadrul Creației. Ea este cea care manifestă Jocul divin și natura sa este copleșitor de frumoasă, infinit jucăușă dar întotdeauna atotconștientă de Sine. O putem asocia în egală măsură și inteligenței supramentale și înțelepciunii profunde și infailibile a Inimii. Arani exprimă totodată plenar calitățile de omipotență și creativitate infinită. Ea este totodată energia Duhului sfânt.

Acest element, arani, cel de-al șaselea, este asociat cu centrul de forță ajna chakra. Să nu uităm că Universul este o creație mental, imprgnată de puterea Duhului sfânt. Asemenea lui Dumnezeu avem capacitatea de a ne crea și modela Lumea în care trăim prin puterea intenției și a imaginațiecreatoare realizatoare, pentru a ne recăpăta astfel statutul de Spirite libere ce trăiesc asemeni Creatorui lor.

Al șaptelea element – ATMOS – Este esența din care este creat Spiritul. Natura sa este indescriptibilă și copleșitor de frumoasă. Energia sa (deși este impropriu spus energia sa, dar cuvintele sunt sărace în capacitatea de a descrie esența sa divină) este extrem de ascendentă și propulsează direct în Lumina supremă a lui Dumnezeu, în Esența Dumnezeirii, fiind elementul care permite, alături de perechea sa, Arani, Cunoașterea realizatoare a lui Dumnezeu.
Este acel pur ’’a fi”. Este trăirea binecunoscutului ” Eu sunt cel ce sunt”. Caracteristicile sale cele mai evidente sunt omniprezența și omnisciența, iar calitatea sa principală este luminozitatea interioară, spre deosebire de cea exterioară specifică focului. Este un element de o frumusețe indescriptibilă, atât de copleșitoare încăt trăirea sa blochează instantaneu mintea, conducând în Natura supremă a lui Dumnezeu Tatăl, în Unitate.

Acest element este asociat celei de a șaptea chakra, sahasrara, centrul comuniunii cu Dumnezeu și al recunoașterii dumnezeirii din fiecare dintre noi.

(Fragment din cartea TERRA GALACTICA – Revelatii divine fundamentale cu privire la Planeta Pamânt si rolul acesteia in cadrul Creatiei)

CLICK pe carte pentru mai multe detalii

Terra Galactica
CLICK pe carte pentru mai multe detalii

 

2

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here