Politica de confidentialitate

Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: mai 2018

Politica de confidențialitate a fost actualizată în conformitate cu GDPR.
Pentru a utiliza blogul în continuare, trebuie să citești și să agreezi acești termeni.

I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale acestui site.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet Shanti-Spirit.ro.

Conform GDPR, pagina de internet Shanti-Spirit are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care i le furnizaţi despre voi. Scopul colectării datelor este menționat mai jos

Nu sunteți obligați să furnizaţi datele, însă prin refuzul vostru, acceptați să nu utilizați Shanti-Spirit.ro

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Singurele date cu caracter personal pe care Shanti-Spirit.ro le prelucrează sunt cele pe care dvs. le furnizați în momentul abonării la newsletter (respectiv nume si adresa de email) precum si date anonime referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu preferinţele dumneavoastră în cadrul Shanti-Spirit.ro, precum datele anonime pe care le furnizați în contextul folosirii linkurilor de afiliat existente în site.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Shanti-Spirit.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (reale sau nu) pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / propuneri, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți abonat la newsletter, Shanti-Spirit.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru transmiterea prin newsletter a ultimelor articole publicate pe site, sau pentru informarea dvs. în legătură cu ultimele oferte, reduceri și oportunități existente pe piață, care credem că ar prezenta interes pentru cititorii siteului.
  • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază cererea trimisă de dvs. în vederea abonării la newsletter. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail pe care-l primiți de la Shanti-Spirit.ro. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de citit, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței dvs. oferite pe Site.
  • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Shanti-Spirit.ro de a îmbunătății permanent experiența dvs. pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Shanti-Spirit.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru rezolvarea cererilor, întrebărilor, propunerilor trimise de dvs. prin pagina de contact şi pentru a monitoriza comentariile dvs., traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Shanti-Spirit de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Shanti-Spirit va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 1. În cazul în care sunteți abonat la newsletter, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor. În situaţia în care vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de abonat, prin apăsarea linkului Dezabonare inclus la finalul fiecărui email pe care-l primiți de la noi, Shanti-Spirit va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări despre ultimele articole publicate pe site si despre potentialele reduceri si oferte de pe piață.
 2. În cazul în care alegeți să vă ștergeți contul de abonat la newsletter, nu vă vom mai trimite e-mailuri de acest gen.
 3. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altor persoane și nici în străinătate.

Dacă legislația în vigoare va cere în mod expres acest lucru, pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Shanti-Spirit.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri sau entități care sprijină Shanti-Spirit.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către parteneri prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Prin folosirea acestui site / blog sunteţi de acord cu procesarea oricăror date personale colectate de Google în privinţa voastră şi pentru scopurile descrise mai sus.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altor persoane și nici în străinătate.

Doar în condițiile în care legislația în vigoare o impune, datele cu caracter personal furnizate către Shanti-Spirit.ro pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Shanti-Spirit.ro, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Shanti-Spirit.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Shanti-Spirit.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv
  • (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și
  • (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Shanti-Spirit către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Shanti-Spirit.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Shanti-Spirit.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Shanti-Spirit.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

Datele colectate se utilizează în scopurile menționate numai de către Shanti-Spirit și nu sunt înstrăinate către terți decât în condițiile menționate mai sus (ex. concursuri cu sponsori).

Prin folosirea acestui site / blog sunteţi de acord cu procesarea oricăror date personale colectate de Google în privinţa voastră şi pentru scopurile descrise mai sus.

Orice întrebare suplimentară cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm ne-o trimiteți prin pagina de Contact.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fisierele cookies